Troba els mercats més
adients
per exportar
els teus productes agroalimentaris

Troba els mercats més adients per exportar els teus productes

Vull potenciar les meves exportacions. A quins països em puc dirigir?

3.367 productes
232 països
20 regions econòmiques

L’Eina de Valorització Agroalimentària (EVA) és un cercador que té l’objectiu d’aportar dades de valor per la presa de decisions estratègiques en l’àmbit de la internacionalització de les empreses agroalimentàries catalanes.

Ens permet detectar oportunitats exportadores a través de la cerca i caracterització dels mercats mundials potencials per al sector agroalimentari i cadascun dels seus productes.

Es tracta d’una eina innovadora i elaborada ad-hoc per a la indústria agroalimentària de Catalunya com a resposta a les necessitats i demandes del sector i per impulsar-ne la seva competitivitat.

Quina informació pots trobar-hi?

EVA permet trobar la informació més rellevant per prendre decisions en el procés d’exportació d’un producte agroalimentari.  

El cercador ens permet, de forma molt senzilla, trobar informació sobre:

 

MERCATS potencials on exportar el producte

MERCATS
potencials on exportar el producte

DADES GENERALS del mercat (PIB, població, extensió, densitat)

DADES GENERALS
del mercat (PIB, població, extensió, densitat)

PRINCIPALS PROVEÏDORS del mercat

PRINCIPALS PROVEÏDORS
del mercat

QUOTA DE MERCAT DE CATALUNYA Potencialitat de Catalunya a mig i llarg termini

EVOLUCIÓ DE LES IMPORTACIONS
del mercat (catalanes, mundials) en valor i volum

QUOTA DE MERCAT DE CATALUNYA Potencialitat de Catalunya a mig i llarg termini

QUOTA DE MERCAT DE CATALUNYA
Potencialitat de Catalunya a mig i llarg termini

CARACTERITZACIÓ DEL CONSUMIDOR despesa del total, despesa en alimentació…

CARACTERITZACIÓ DEL CONSUMIDOR
despesa del total, despesa en alimentació

ÍNDEX FACILITAT PER FER NEGOCIS Facilitat per fer negocis, risc mercat i clima empresarial

ÍNDEX FACILITAT PER FER NEGOCIS
Facilitat per fer negocis, risc mercat i clima empresarial

TEMPS DE TRANSPORT

TEMPS DE TRANSPORT
 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

INFORMACIÓ ARANZELÀRIA
 

Quines fonts d’informació es fan servir?

La informació que aporta EVA s’ha elaborat a partir de dades actualitzades de fonts oficials i públiques,  i alhora incorpora el coneixement de Prodeca amb un algoritme propi de valoració dels mercats. 

Complementen la informació plataformes i webs existents (entitats financeres, organismes oficials, entre d’altres).

Consulta aquí les fonts d’informació

Necessites ajuda? No trobes el que estàs buscant?